DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Tipy‚návody.

 


Tipy‚rady‚návody. ARO M461

Manuál / příručka ARO M461

  

Přikládám schéma elektroinstalace na Gaz 69,neb schema na Aro skutečně nefunguje.Ověřeno.


Další dokumenty  ke stažení

Dodge M 37  -M 43

http://www.uloz.to/xA9Eijb/cdn-veh-d114-pdf

 

Aro M 461

 

 http://www.uloz.to/8769765/aro461-prirucka-pdf

  

příručka k obsluze Aro M461 ( PDF česky )

http://www.uloz.to/8768940/arom461-seznam-dilu-pdf

Typové štítky Aro M461 , PDF A4 rozměry 1:1

http://sdtkamen.websnadno.cz/stitky.pdf


Manuál ARO 10.4

1.  2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15

16 17

Tak tady je elektrické zapojení ARO 10 s motorem Dacia 1300

 1. Akumulátor                                                    14. Světlomety                                                           27. Spínač ukazatelů směru

 2. Alternátor                                                       15. Osvětlení vnitřku kasliku                                    28. Svorkovnice                   

 3. Regulátor napětí                                             16. Osvětlení kufru                                                    29. Svorkovnoce

 4. Pojistková skříň                                             17. Přední obrysová světla a ukazatele směru             30. Spínací skříňka                                  

 5. Startér                                                            18. Zadní světla                                                          31. Kombinovaný přepínač světel a blinkrů

 6. Rozdělovač                                                      19. Spínač                                                                  32. Spínač ventilátoru topení

 7. Zapalovací cívka                                             20. Osvětlení SPZ                                                       33. Spínač stěračů předního skla

  8. Zapalovací svíčky                                          21. Reostat osvětlení přístrojové desky                       34. Dveřní spínač

  9. Vnitřní osvětlení karosérie                           22. Přešovač ukazatelů směru                                     35. Spínač brzdových světel

10. Přístrojová deska                                          23. Zapalovač cigeret                                                   36. Spínač světla ruční brzdy

11. Spínač kontrolky mazání                              24. Klakson                                                                 37. Kontrolní světlo dálkových světel

12. Spínač kontrolky teploty                               25. Ventilátor topení                                                   38. Ostřikovače čelního skla

13. Spínač kontrolky paliva                                26. Stěrače předního skla

Tak tady je elektrické zapojení ARO 10 a motorem Renault 12

 1. Přední obrysové světlo a ukazatel směru ( levý )                                 28. Svorkovnice ( přední svazek kabelů a přístrojovou desku )

 2. Světlomet ( pravý )                                                                             29. Kombinovaný přepínač světel a ukazatelů směru 

 3. Houkačka ( levá )                                                                               30. Spínač parkovacích světel

 4. Houkačka ( pravá,montuje se i na levé straně )                                  31. Spínací skříňka

 5. Světlomet ( pravý )                                                                             32. Reostat osvětlení přístrojové desky (x)

 6. Přední obrysové světlo a ukazatel směru ( pravý )                              33. Spínač rozmrazovače zadního skla (x)

 7. Regulátor napětí                                                                                34. Spínač kontrolního světla zatažené ruční brzdy (x)

 8. Alternátor                                                                                          35. Kontolní světlo vzduchové klaoky karburátoru

 9. Startér                                                                                               36. Přístrojová deska

10. Rozdělovač                                                                                        37. Spojovací svorka kabelu topení

11. Pojistky                                                                                            38. Spínač stěračů čelního skla

12. Spínač kontrolního světla mazání                                                     39. Zapalovač cigeret

13. Spínač kontrolního světla teploty                                                      40. Osvětlení zapalovače cigeret

14. Cívka                                                                                               41. Spojovací svorka

15. Parkovací světlo ( levé )                                                                    42. Páčka topení

16. Parkovací světlo ( pravé )                                                                  43. Spojení kabelu vnitřního osvětlení karosérie

17. Spínač brzdových světel                                                                     44. Dveřní spínač ( levý přední )

18. Svorkovnice před spínací skříňkou                                                    45. Spínač osvětlení odkládací skříňky (x)

19. Svorkovnice za spínací skříňkou                                                       46. Svorkovnice kabelů zadniho světla

20. Přerušovač ukazatelů směru                                                              47. Osvětlení kufru (x)

20a.Pojistka ukazatelů směru                                                                 48. Vnitřní osvětlení karoserie

21. Stěrač čelního skla                                                                            49. Rozmrazovač zadního skla (x)

22. Akumulátor                                                                                       50. Snímač ukazatele množství paliva

23. Topení a rozmrazování                                                                       51. Dveřní spínač ( pravý přední a ve sloupku dvaří )

24. Osvětlení odkládací skříňky (x)                                                         52. Zadní světlo ( levé )

25. Svorkovnice ( přední svazek kabelů a přepínač světel )                      53. Osvětlení SPZ

26. Svorkovnice ( zadní svazek kabelů a přepínač světel )                        54. Zadní světlo ( pravé )

27. Svorkovnice ( přední svazek kabelů a spínací skříňku )                     (x) Mimořádné vybavení

27a. Pojistka rozmrazovače zadního skla (x)

Velkými písmeny sou vyznačeny tyto údaje: A - Přední svazek kabelů

                                                                     B - Kombonovaný svazek kabelů a spínače(2 mm) ukazatelů směru

                                                                     C - Svazek kabelů přístrojové desky

                                                                     D - Zadní svazek kabelů

                                                                     E - Svazek kabelů vnitřního osvětlení karosérie

                                                                     P - Ukostřovací ( záporný ) kabel startéru

                                                                     Q - Přívodní ( kladný ) kabel stertéru

Demontáž (montáž) spalovacího motoru bez převodovky z vozidla ARO 10.4

Při demontáži postupujeme takto.(obr.2.1 - 2.6)

1.Otevřeme kapotu motoru a blatníky zakryjeme vhodnou přikrývkou tak,aby se při následující práci nepoškodil lak.

2.Nakreslíme obrysy dosedací plochy závěsu na kapotu.Ulehčí to následnou montáž.Odšroubujem upevňovací šrouby a sundáme kapotu.

3.Odpojíme elektrický kabel (záporný) z akumulátoru.

4.Vypustíme nemrznoucí směs z chladícího systému do čisté nádoby,aby se dala znovu použít.Vypustíme z motoru olej.

5.Odmontujeme vzduchový filtr.Šroubovákem uvolníme sponu (obr.2.4),která připevňuje gumový vlnovec 3 k nasávacímu kolenu 1.Uvolníme závlačku

   a nebo šroub spony,která připevňuje nasávací koleno 1 ke karburátoru.Pozor na kruhovou vložku 5.Nasávací koleno demontujeme.Odmontujeme

   připevňovací matice (na podběhu pravého kola) čističe vzduchu.Demontujeme všechny podložky,čistič vzduchu s gumovým nasávacím hrdlem.

6.Otočením závlaček šroubovákem uvolníme spony třech hadic na chladiči.Odšroubujeme šrouby připevňující chladič (pozor na podložky),rozpírací

   objímku a gumové těsnění.Chladič vndáme z gumového uložení směrem na horu.

7.Před demontáží startéru,odpojíme pružinu plynového pedálu,odmontujem kryt startéru,odpojíme všechny elektrické kabely připojené ke startéru.

   Odmoontujeme tři šrouby,kterými je startér přišroubován.Po odmontování šroubů startér vyndáme.

8.Dále uvolníme:

 - odmontováním matice na zapalovací cívce přívodní kabel k zapalovací cívce

 - vzadu na hlavě motoru válců elektrický kabel kontrolního světla teploty chladící kapaliny

 - ovládací lanko vzduchové klapky karburátoru.Uděláme to tak,že odšroubujeme šroub kterým je přichycený lanovod k ovládací páce

 - ovládací lanko škrtící klapky karburátoru

 - matici na nastavovací objímce lanovodu ovládání škrtící klapky a lanovod vytáhnem z jeho uložení.

9.Potom demontujeme:

 - ventilátor který je přidělaný čtyřmi šrouby

 - řemenici čerpadla chladící kapaliny

 - klínový řemen

 - elektrické kabely alternátoru

 - palivové potrubí a hadičky připevněné na palivovém čerpadle

 - hadici přívodu chladící kapaliny do výměníku tepla z čerpadla chladící kapaliny a z držáků na víku motoru.

10.Odmontujem tři matice,kterými je skříň spojky připevněná k bloku motoru.

11.Odmontujem příčku z předního pomocného rámu.(obr.2.5)

12.Výfukové potrubí spustíme dolu.

13.Odmontujem pět šroubů krycího plechu spojky a kryt sundáme.

14.Odmontujem dvě matice připevňující přírubu spojky k bloku motoru.Motor zavěsíme na řetěz nebo ocelové lanko.

15.Odmontujem řemenici a stahovákem ji stáhnem dolu.

16.Uvolníme a stáhnem hadici vytápěcího systému z nálitku (dole) na čerpadle chladící kapaliny.

17.Odpojíme výfukové potrubí od zběrného výfukového potrubí uvolněním svorky.

18.Vyšroubujem (obr.2.6)

 - spodní připevňovací matice pravého silentbloku motoru

 - tři připevňovací šrouby pravého nosníku motoru,který je připevněný na bloku motoru

 - po odpojení elektrického kabelu na spínači tlaku oleje vyšroubujem tři šrouby na levé straně motoru,který připevňuje nosník motoru na držák rámu.

   Upozorňujeme že šrouby nejsou stejné.Je vhodné šrouby označit kam který patří.(na pravou a na levou stranu motoru)

19.Opatrně vytáhneme motor ven,až se převodovka dotkne příčky řazení.Převodovku poté podeberem heverem.

20.Odmontujeme nosník na levé a pravé straně motoru,gomové silentbloky a boční výstuž na pravé straně.

21.Motor vysuneme do předu a uložíme do montážního stojanu.

    Při vracení motoru nazpátek postupujem opačným postupem.

    Přeji mnoho krásných zážitků s demontáží a montáží motoru.Klingon

 

Tak tady je elektrické zapojení pro Dněpr K750 a odkazy na manuály ke stažení.

        

http://www.uloz.to/10875740/pokyny-pro-obsluhu-rar

http://www.uloz.to/10875739/dokumentace-dnepr-rar

Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek